4

కేసులు

టియాండాంగ్ సిటీ డింగ్‌షెంగ్ జిన్చెన్ భవన సముదాయం

ఉత్పత్తులు:మల్టీకలర్ పెయింట్, నిజమైన రాతి పెయింట్

నిర్మాణ ప్రాంతం:160,000㎡

నిర్మాణ సమయం:2017.12

Tiandong-City-Dingsheng-Xinchen-building-complex-1
Tiandong-City-Dingsheng-Xinchen-building-complex-2
Tiandong-City-Dingsheng-Xinchen-building-complex-3

పోస్ట్ సమయం: మే-29-2023