4

కేసులు

టియాండెంగ్ సిటీ కైషెంగ్ ల్యాండ్ భవన సముదాయం

ఉత్పత్తులు:బ్రష్డ్ పెయింట్, మల్టీకలర్ పెయింట్

నిర్మాణ ప్రాంతం:180,000㎡

నిర్మాణ సమయం:2018.5

టియాండెంగ్-సిటీ-కైషెంగ్-ల్యాండ్-బిల్డింగ్-కాంప్లెక్స్-3
టియాండెంగ్-సిటీ-కైషెంగ్-ల్యాండ్-బిల్డింగ్-కాంప్లెక్స్-4
టియాండెంగ్-సిటీ-కైషెంగ్-ల్యాండ్-బిల్డింగ్-కాంప్లెక్స్-2

పోస్ట్ సమయం: మే-29-2023