4

కేసులు

నానింగ్ సిటీ ఇంటర్నేషనల్ టూరిజం సెంటర్

ఉత్పత్తులు:మల్టీకలర్ పెయింట్

నిర్మాణ ప్రాంతం:40,000㎡

నిర్మాణ సమయం:2019.9

నానింగ్-సిటీ-ఇంటర్నేషనల్-టూరిజం-సెంటర్-2
నానింగ్-సిటీ-ఇంటర్నేషనల్-టూరిజం-సెంటర్-3

పోస్ట్ సమయం: మే-29-2023