4

కేసులు

హేచి సిటీ లూచెంగ్ లాంగ్ పిక్చర్ స్క్రోల్ షాప్ & సేల్స్ డిపార్ట్‌మెంట్

ఉత్పత్తులు:మల్టీకలర్ పెయింట్, నిజమైన రాతి పెయింట్

నిర్మాణ ప్రాంతం:50,000㎡

నిర్మాణ సమయం:2019

హెచి-సిటీ-లూచెంగ్-లాంగ్హు-పిక్చర్-స్క్రోల్-షాప్&సేల్స్-డిపార్ట్‌మెంట్-3
హెచి-సిటీ-లూచెంగ్-లాంగ్హు-పిక్చర్-స్క్రోల్-షాప్&సేల్స్-డిపార్ట్‌మెంట్-2
హెచి-సిటీ-లూచెంగ్-లోంగ్-పిక్చర్-స్క్రోల్-షాప్&సేల్స్-డిపార్ట్‌మెంట్-4

పోస్ట్ సమయం: మే-29-2023