4

కేసులు

బైస్ సిటీ పింగ్గో రోంగ్వాంగ్ ఓరియంటల్ ఇంటర్నేషనల్ బిల్డింగ్ కాంప్లెక్స్

ఉత్పత్తులు:బ్రష్డ్ పెయింట్, ఫ్లాట్ పెయింట్

నిర్మాణ ప్రాంతం:200,000㎡

నిర్మాణ సమయం:2017.3

బైస్-సిటీ-పింగువో-రోంగ్వాంగ్-ఓరియంటల్-ఇంటర్నేషనల్-బిల్డింగ్-కాంప్లెక్స్-1
బైస్-సిటీ-పింగువో-రోంగ్వాంగ్-ఓరియంటల్-ఇంటర్నేషనల్-బిల్డింగ్-కాంప్లెక్స్-2

పోస్ట్ సమయం: మే-29-2023